POZITÍVA A NEGATÍVA PSYCHOTERAPIE

Vytlačiť

Pozitíva:

• Psychoterapia je účinná - až 75% ľudí má z psychoterapie aspoň čiastočný úžitok.

• Efekt psychoterapie je viac než placebo alebo žiadna liečba - oproti placebu je efekt dvojnásobný, oproti žiadnej liečbe až štvornásobný.

• Výsledky psychoterapie sú významné - výsledok nie je iba vnútorný pocit klienta/klientky, ale je pozorovateľný a merateľný aj zvonku, inými osobami či inštitúciami.

• Výsledky psychoterapie majú pretrvávajúci charakter - mnohé štúdie potvrdzujú pretrvávajúci efekt psychoterapie aj po dvoch či viacerých rokoch od ukončenia liečby.

• Efekt psychoterapie je relatívne závislý aj od jej dĺžky - asi 30% ľudí sa vylieči po 10-tich, asi 50% po 20-tich a asi 75% po 55-tich stretnutiach.

• Ekonomická  otázka – psychoterapia môže byť perspektívna aj z ekonomického hľadiska. Vďaka účinnej psychoterapii sa môže  zlepšiť výkon v práci, znížiť počet dní na PN, zníži sa  počet pacientových návštev u lekára, laboratórnych, röntgenových a iných vyšetrení a hospitalizácií na oddeleniach pre liečbu telesných ochorení, ktoré sú spôsobené psychickými faktormi, stresom. Zníži sa tiež potreba psychiatrických hospitalizácií, počet dní pracovnej neschopnosti, vymeškávanie zo zamestnania, spotreba liekov. A naopak, dôsledkom neliečenia psychických ochorení sú narušené vzťahy, strata zamestnania alebo slabý výkon v práci, zneužívanie drog a alkoholu, zbytočné lekárske vyšetrenia, psychiatrické hospitalizácie, a dokonca samovraždy.

Negatíva:

• Psychoterapia môže viesť aj k zhoršeniu - asi u 5 - 10% ľudí sa ich stav zhorší a približne 15 - 25% nebude mať zo psychoterapie žiaden úžitok. Je to spôsobené tým, že človek odkryje svoje bolesti a má ich všetky takpovediac pred očami. Toto poznanie môže byť niekedy veľmi nepríjemné a boľavé. Ak taký stav nastane je potrebné o tom na terapii hovoriť

• Psychoterapia mení človeka - Pod vplyvom terapie sa človek mení čo je väčšinou žiadúci terapeutický účinok pre klienta/klientku. No nie vždy túto zmenu prijíma pozitívne aj okolie. Najmä v prípadoch, keď klientova/klientkyna zmena znamená ohrozenie pre jeho/jej okolie. Napríklad keď manželka začne byť sebavedomejšia jej dominantný manžel to môže vnímať zo svojho ako pohľadu ako nežiadúcu zmenu.

• Psychoterapeutický proces je nezriedka veľmi náročný na čas – pravidlné stretnutia po dobu niekoľkých mesiacov až rokov

• Ekonomická otázka – zdravotnou pisťovňou je preplácaných 25 sedení, zhodnotení revíznym lekárom to môže byť ďalších 25 sedení, inak väčšinou je potrebné za sedenia platiť v hotovosti

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative