Druhy psychoterapie - všeobecne

Vytlačiť

Aktuálne je viac ako 200 druhov rôznych škôl a spôsobov psychoterapie.  Podľa výskumov sa ukazuje, že nie sú významné rozdiely v účinnosti medzi jednotlivými terapeutickými smermi, skôr sa ukazujú rozdiely medzi konkrétnymi terapeutmi. Žiadny druh psychoterapie nie je "lepší" ako druhý, môžu sa ale líšiť v počte sedení a aj v pretrvávaní efektu po skončení.  To, aký druh psychoterapie psychoterapeut zvolí u daného pacienta, závisí od charakteru jeho psychických ťažkostí, od jeho ochorenia a od okolností. Niektoré druhy psychoterapie sa sústreďujú na zmenu správania, učenie sa iným spôsobom konania, niektoré na dianie tu a teraz, iné skúmajú minulosť a minulé skúsenosti s cieľom dosiahnuť vhľad do toho, ako sa problémy pacienta rozvíjali, s čím súviasia a ako by ich bolo možné v súčasnosti prekonať.

Pri výbere terapuetického smeru rozhodujú viaceré skutočnosti. Hlavné slovo má vždy pacient, ktorý sa rozhodne podľa toho čo mu najviac vyhovuje. Psychoterapeut pacientovi môže navrhnúť  druh terapie alebo metódy, pričom berie do úvahy povahu pacientových problémov, jeho osobnosť, kulturálne pozadie a skúsenosti. Môže navrhnúť rôzne formy a spôsoby terapie, je ale dôležité tento výber vhodne pacientovi vysvetliť.

Asi najhlavnejšími a najčastejšie používanými smermi psychoterapie sú: psychodynamická / hlbinná,  kognitívne-behaviorálna a systemická psychoterapia. Každý z týchto smerov sa delí a obsahuje množstvo ďalších kategórií a spôsobov psychoterapie. 

Psychoanalýza, psychoanalyticky orientované, hlbinné, psychodynamické:

• Psychoanalýza - štandardná 
• Hlbinná / psychodynamická psychoterapia - individuálna, skupinová
• Katatýmno – imaginatívna psychoterapia
• Koncentratívna pohybová terapia 
• Adlerovská psychoterapia 
• Analytická psychológia a jungovská psychoterapia
• Na proces orientovaná psychoterapia 
• Transakčná analýza

Z teórie učenia vychádzajúce:

• Kognitívna
• Behaviorálna terapia
• Kognitívne-behaviorálna

Humanistické: 

• Na osobu orientované poradenstvo a psychoterapia (Rogersova psychoter.) 
• Gestalt terapia 
• Logoterapia a existenciálna analýza

Systémické terapie:

• Systémická terapia
• Rodiná, párová terapia podľa V. Satir

Iné: 

• Relaxačná
• Hypnóza

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative