O autoroch projektu

Vytlačiť

Mgr. Štefan Vanko – klinický psychológ a psychoterapeut

vanko-stefanPsychológ a psychoterapeut, pracuje a pôsobil dlhodobo na viacerých špecializovaných pracoviskách v štátnej, neštátnej aj súkromnej sfére – na Psychiatrickom oddelení v UNB Petržalka, v OZ Brána do života /Detský domov, Krízové centrum pre týrané ženy a deti/, na Katedre psychológie FiF UK ako interný doktorand a vo firme Psyche Educa s.r.o. ako organizátor v oblasti odborného vzdelávania pre psychológov. Člen Rady Slovenskej komory psychológov, člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, akreditovaný Gestalt psychoterapeut.


MUDr. Genovéva Almássyová - psychiater a psychoterapeut

Promovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v r. 2003, odvtedy pracuje v Psychiatrickej nemocnici P.Pinela v Pezinku. V r. 2010 ukončila 5-ročný psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii a zložila špecializačnú skúšku z psychiatrie s atestačnou prácou na tému Poruchy príjmu potravy, ktorá bola následne vydaná knižne. V súčasnosti pracuje na Psychosomatickej klinike v Pezinku, aj ako samostatný psychoterapeut, prednáša na Slovenskej zdravotníckej univerzite a ako hosťujúci lektor na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative