Psychoterapia

Vytlačiť

Psychické problémy a choroby  nie sú ničím neobvyklým či zriedkavým, nevyhýbajú sa nikomu.  Veľa ľudí  ich prežíva a dochádza u nich k chorobným zmenám v pocitoch, myslení, správaní,  je narušená ich výkonnosť v práci alebo v škole,  narušujú ich medziľudské vzťahy.   Človek, trpiaci psychickým ochorením sa môže cítiť zneistený, nešľastný, ohromený, znecitlivený alebo vystrašený neželanými pocitmi,  emóciami alebo zážitkami. Nevie si ich vysvetliť, nechápe odkiaľ sa zobrali, nevie si s nimi dať rady.

Možnosti ako sa vysporiadať s týmito problémami sú rôzne. Niekto volí únik do práce, začne sa viac stretávať s priateľmi, s rodinou, hľadá riešenie v alkohole alebo drogách, ktoré prinášajú dočasnú úľavu, a iné. Psychoterapia je jednou z možností, ktorou sa psychické problémy a chroby môžu liečiť.

Psychoterapia je proces, v ktorom sú vytýčené liečebné ciele, so zámerom odstrániť alebo dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky tak, aby sa pacient mohol vrátiť k normálnemu fungovaniu. Môže byť alternatívou voči liekom, ale aj vhodným  podporným prostriedkom pri farmakoterapii. Psychoterapia, alebo "terapia rozhovorom" je účinnou a často odporučovanou metódou liečby u ľahkých a stredne ťažkých prípadov emočných či duševných porúch. U ťažších prípadov sa psychoterapia používa v kombinácii s medikáciou. Výskumy ukazujú, že pomocou psychoterapie dôjde ku zlepšeniu stavu u väčšiny pacientov. Vďaka psychoterapii môže človek začať lepšie fungovať a lepšie sa cítiť.

Psychoterapia je hlavne o SEBAPOZNANÍ, spoznávaní seba samého, o uvedomovaní svojich problémov a ich príčin, o možnosti sa na seba pozrieť z iného uhla pohľadu. Psychoterapia je často aj možnosť ísť hlbšie do vzťahu s druhým človekom, čo samo o sebe je podporujúce a liečivé. V priestore psychoterapie je možnosť skúšať si iné - adaptívne - spôsoby ako nadväzovať a rozvíjať svoje vzťahy.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative