ČO TO JE PSYCHOTERAPIA?

Vytlačiť

Sú rôzne definície psychoterapie. Prinášame niektoré z nich.

Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, pri čom si pacient hlbšie uvedomí podstatu svojho ochorenia a problému a naučí sa  mu sám svojimi  silami čeliť a zvládať.

Je interakciou  medzi jedným alebo viacerými pacientami a jedným alebo viacerými terapeutmi za účelom liečby porúch správania alebo stavov utrpenia psychologickými metódami a technikami, pričom je definovaný cieľ a základom je určitá teória normálneho a abnormálneho správania.

Psychoterapia je cieľavedomý a systematický liečebný proces, v ktorom sú vytýčené liečebné ciele, so zámerom odstrániť alebo dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky tak, aby sa pacient mohol vrátiť k normálnemu fungovaniu.

Psychoterapia je odborná a zámerná aplikácia klinických metód a interpersonálnych postojov vychádzajúcich z uznávaných psychologických princípov so zámerom pomôcť ľuďom zmeniť ich správanie, myslenie, emócie a/alebo osobné charakteristiky smerom, ktorý obidve strany považujú za žiadúci.

Psychoterapia je nielen liečba, ale aj profylaxia (primárna prevencia) a rehabilitácia (terciárna prevencia) porúch zdravia, ktorá sa uskutočňuje výhradne psychologickými prostriedkami, teda prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy. Ide o vedomú, zámernú, štruktúrovanú a vedecky podloženú interakciu medzi terapeutom a pacientom.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative