Náhla zmätenosť

Vytlačiť

Je zmenený stav vedomia s náhlym začiatkom - človek je odrazu dezorientovaný, nevie kde je, prípadne nevie kto je, nepoznáva blízke osoby, hovorí „z cesty“, je zjavne „mimo“, reaguje neprimerane, môže byť v rámci úzkosti prechodne aj agresívny. Tieto stavy sú vždy vážne a vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie (volajte rýchlu lekársku pomoc 155). Aj v prípade že sa stav spontánne zlepší, choďte k lekárovi hneď nasledujúci deň na vyšetrenie. U starších ľudí môžu byť prejavom náhlej cievnej mozgovej príhody, alebo inej vážnej telesnej komplikácie (začínajúci zápal pľúc alebo obličiek, dehydratácia, zhoršenie demencie..), u mladších sa takto môže prejaviť intoxikácia drogami, ale aj začínajúca psychóza (napr. schizofrénia), nádor alebo cievna výduť v mozgu, epilepsia, zápal mozgu (encefalitída, ktorá bez liečby končí rýchlo úmrtím), otrava alebo hormonálna porucha.

ikona2 Potrebujete pomoc odborníka? Zoznam odborníkov >>

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative