Znásilnenie

Vytlačiť

Stalo sa Vám, že ste boli donútení k sexuálnemu kontaktu, praktikám a styku proti Vašej vôli a pod hrozbou násilia, či už fyzického alebo psychického?

Čo mám robiť?

• Vyhľadajte pre Vás dôveryhodnú osobu, s ktorou sa môžete porozprávať – ak takúto osobu nemáte, alebo neveríte, zavolajte na Linku dôvery - 055/ 622 2323, 055/ 644 1155, 0800 500 500, http://www.dusevnezdravie.sk/linka_dovery.html alebo vyhľadajte v našich kontaktoch osobu, ktorej by ste mohli dôverovať

• Choďte na bezpečné miesto a zostaňte tam

• Ak sa dá zaistite dôkazy

• Poraďte sa s odborníkom

• Vyhľadajte lekársku pomoc a policajnú pomoc

• Bez ohľadu na to, či sa útok odohral nedávno alebo pred dlhším časom, rozhodnutie, či ho ohlásiť na polícii, je na vás. Ak máte strach sa obrátiť na policajtov sama, skúste si nájsť osobu, ktorej veríte a zoberte ju na políciu s Vami, ktorý na vás počká a poskytne vám oporu. Policajti nesmú zľahčovať Vaše ohlásenie a musia dodržiavať Vaše práva

Čo sa bude diať na polícii?

Pri podaní trestného oznámenia môžete mať pri sebe advokáta, alebo aspoň blízku osobu, ktorej dôverujete. Policajti Vám budú klásť nasledujúce otázky: kde a kedy bol čin spáchaný, čo a ako sa stalo, či tam boli aj iní svedkovia, či je pre Vás páchateľ známy alebo neznámy, budú sa pýtať na rôzne možné dôkazy /oblečenie, lekársku správu.../. Tieto otázky možno budú nepríjemné, lebo vyžadujú rozpomenutie na celý čin, ale Vaše odpovede budú dôležité pre ďalšie vyšetrovanie. Policajti spíšu s Vami zápisnicu a príjmu Vaše trestné oznámenie.

Ak si všetko nepamätáte, neznepokojujte sa, vyhlásenie môžete na druhý deň doplniť. Dobré je pre budúcnosť si poznamenať meno a číslo policajného príslušníka, s ktorým ste hovorili, ak budete chcieť svoje vyhlásenie doplniť. Ak išlo o nedávny útok, je pravdepodobné, že vás požiadajú, aby ste políciu zaviedli na miesto útoku, aby mohla pátrať po ďalších dôkazoch.

Kedy je vhodné ísť na lekárske vyšetrenie?

Z hľadiska dôkazov, je potreba vykonať lekárske vyšetrenie čo najskôr po tom ako k činu došlo. Je dôležité aby ste sa pred vyšetrením neprezliekla, neokúpala, neočistila sa. Pokiaľ je Vám to nepríjemné a potrebujete sa očistiť, pokúste sa aspoň zaistiť dôkazy /oblečenie, spodné prídlo, urobte fotografie a pod./, dajte ich do igelitového vreca, zaviažte a keď budete schopná ísť tak odneste dôkazy na políciu či k lekárovi.

Chcem vedieť viac o tejto téme

ikona2 Potrebujete pomoc odborníka? Zoznam odborníkov >>

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative