Znásilnenie - viac informácií

Vytlačiť

Znásilnenie je  trestný čin proti ľudskej dôstojnosti. Spočíva v donútení ženy /alebo muža/ k súloži násilím, pod hrozbou násilia alebo s využitím jej /jeho/ bezbrannosti a proti vôli. Je to najmenej ohlasovaný zločin a zároveň jeden z najviac zraňujúcich pre obeť.

Obeťou sexuálneho násilia sa môže stať každý. Obeťami znásilnenia a sexuálneho útoku môžu byť dospelí aj deti, nikdy to nie je vina obete. Niektorým obetiam sa sexuálny útok stane iba raz, niektorým viackrát v živote a na iných sa sexuálne násilie pácha dlhý čas.

Znásilnenie a sexuálny útok sú závažné trestné činy, ktoré sa páchajú vtedy, keď je niekto nedobrovoľným svedkom alebo účastníkom sexuálneho aktu. Sexuálny útok je všeobecný termín, ktorý sa vzťahuje na mnoho foriem sexuálneho násilia od neželaných dotykov alebo bozkávania až po nútený sexuálny akt. Sexuálne násilie sa vyskytuje bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, pohlavie, spoločenské postavenie, sexuálnu orientáciu, telesné schopnosti či postihnutia. Nezáleží na tom, kde ste boli, čo ste robili, čo ste mali oblečené, či ste boli pod vplyvom alkoholu alebo drog, toto ste si nezaslúžili. Zodpovedným je vždy páchateľ, nie vy. Štúdie ukazujú, že páchateľom často nie je cudzí človek, ale osoba, ktorú obeť pozná alebo ktorej dôveruje: partner alebo bývalý partner, príbuzný, známy, kolega, priateľ či príbuzný. Nezáleží na tom, kto je páchateľom, toto ste si nezaslúžili.

Pocity a zdravie Je prirodzené, že po znásilnení alebo sexuálnom útoku obeť zažíva škálu rôznych pocitov. Neexistuje žiadna „normálna“ reakcia. Reakcie a pocity sú pre každého človeka jedinečné.

Ak ste nedávno zažili útok, je možné, že ste v šoku. Znamená to, že sa môžete cítiť otupene, necitlivo, vôbec si neveríte, plačete, smejete sa, alebo ste fyzicky ochoreli. Mnoho obetí cíti vinu, pošpinenosť a hanbu. Bežne zažívajú nočné mory, retrospektívne návraty k tomu, čo sa stalo, alebo záchvaty úzkosti. Neznamená to však, že ste sa pomiatli alebo sa prestávate ovládať, ide o prirodzené reakcie na traumatickú udalosť. Tieto spomienky bývajú časti veľmi desivé, pretože je to, akoby sa to odohrávalo znova. Nemusíte sa  odvtedy cítiť fyzicky dobre.  Spomienky sa prejavujú aj fyzicky a nie je nezvyčajné trpieť bolesťami súvisiacimi s konkrétnymi zraneniami alebo bližšie nešpecifikovanými bolesťami, napr. brucha, hlavy, závratmi, pocitom na zvracanie.....

Je normálne, že po znásilnení alebo sexuálnom útoku sa vám nedarí plniť každodenné povinnosti, cítite podráždenosť, vlastnú neschopnosť alebo máte depresie. Na zotavenie z tejto udalosti neexistuje konkrétny čas. Tieto pocity môžete zažívať v rôznych kombináciách. Napriek tomu, že sa snažíte žiť ďalej a „preniesť sa cez to“, je prirodzené, že s tým, čo sa stalo, sa vyrovnávate veľmi zložito. Pocity zmätenosti, nedostatok sebadôvery aj dôvery v iných, ako aj problémy vo vzťahoch, sú bežné. Zo znásilnenia alebo sexuálneho útoku je možné sa zotaviť. S pomocou a vtedy, keď sa na to cítite, môže byť užitočné hovoriť o tom, čo sa stalo, o svojich pocitoch a reakciách. Neurobili ste nič zlé a pomoc si zaslúžite.

Vaše emocionálne zdravie je rovnako dôležité ako fyzické zdravie. Ak ste sa nedávno stali obeťou znásilnenia, môžete mať zranenia, ktoré vyžadujú lekársku starostlivosť. Zranenia môžu byť vonkajšie aj vnútorné a je prirodzené, že sa bojíte a neodvažujete sa vyhľadať pomoc. Môže vás znepokojovať tehotenstvo alebo sexuálne prenosné choroby. Do 3 dní od útoku (72 hodín) môžete užiť núdzový antikoncepčný liek. Do 5 dní (120 hodín) je možné zaviesť vnútromaternicové teliesko, ktoré musí ostať na svojom mieste až do ďalšej menštruácie. Ak ste tehotná a chcete tehotenstvo prerušiť, požiadajte svojho lekára alebo lekára na klinike plánového rodičovstva o prerušenie tehotenstva (potrat). Je to vaše rozhodnutie a nikto nemá právo hovoriť vám, čo máte robiť, ide o to, čo je správne pre vás. Ak si chcete dať urobiť test na HIV, zvážte, kedy je to najlepšie. Je to preto, že infekcia sa prejaví až po 12 týždňoch. Tieto testy vám môže urobiť aj váš lekár, ten však musí test a jeho výsledky zaznamenať do vašej zdravotnej dokumentácie.

Nepravdivé tvrdenia a fakty či  mýty o znásilnení http://stopznasilneni.ecn.cz/cz/znasilneni/myty-a-fakta

Zdroj http://stopznasilneni.ecn.cz/

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative