Linky

Vytlačiť

Odborné spoločnosti:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť      http://www.psychoterapia-sk.sk/
Slovenská komora psychológov www.komorapsychologov.sk
Psychiatrická spoločnosť SLS http://www.psychiatry.sk/
Liga za duševné zdravie www.dusevnezdravie.sk

 

Časopisy

Česká a slovenská psychiatrie            http://www.clsjep.cz/nts/casop/psychiatrie/psychiatrie.htm
Psychiatrie pro praxi http://www.psychiatriepropraxi.cz
Časopis Psychiatrie http://www.tigis.cz/casopisy/pro-lekare/psychiatrie.html
Časopis Psychiatria-Psychosomatika-Psychosomatika   http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/
I-psychológia http://www.i-psychologia.sk
Československá psychologie http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html
E-psychologie http://e-psycholog.eu/
Časopis Psychoterapie http://psychoterapie.fss.muni.cz/index.php
Časopis Vesmir http://www.vesmir.cz/obor/psychologie-a-psychiatrie
Psychologie Dnes http://www.portal.cz/pd/
Psychologie a její kontexty http://psychkont.osu.cz/
Psychológia a patopsychológia dieťaťa http://www.vudpap.sk/psychologia-patopsychologia-dietata/
Psychoterapeutický časopis IPF
(Medzinárodná federácia pre psychoterapiu)
http://www.ifp.name/newsletter.htm

Archives of General Psychiatry

http://archpsyc.ama-assn.org/
The American Journal of Psychiatry http://www.appi.org/ajp/ajptoc.html

 

Vydavateľstvá

Vydavateľstvo f                                      http://vydavatelstvo-f.sk/
Nakladatelství Portál http://www.portal.cz/
Vydavateľstvo Grada http://www.grada.sk/

 

Iné:

Psychiatrické zariadenia v SR
http://www.psychiatry.sk/?psychiatricka_spolocnost_sls=psychiatricke_zariadenia&slovak_psychiatric_association=18

www.zzz.sk

Informácie pre pacientov
www.infopacient.sk
www.edusan.sk
www.primar.sk
www.infodrogy.sk
http://www.drogy-info.cz/
www.medicus.sk
http://www.stopstigma.cz/

Informácie o liekoch: http://www.adcc.sk/

          Zaujímavé rozhovory a články:

          http://primar.sme.sk/c/6456826/bezhranicnost-nas-zabije.html

          http://www.sme.sk/c/4167151/zdena-gesova-vyliecit-chorobneho-ziarlivca-tazko.html

          http://primar.sme.sk/c/6458589/medzi-dvoma-polmi.html

          http://vydavatelstvo-f.sk/f-blog/

          http://www.styl-stastie.eu/co_je_nove.php

          Odborné texty na internete: www.pubmed.com

                                                         

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative