Epileptický záchvat

Vytlačiť

V typickej forme ide o náhly záchvat, ktorý je spojený:

- s bezvedomím

- so zášklbmi - telo je najskôr niekoľko sekúnd stuhnuté v kŕči, čo prechádza do série zášklbov celého tela

- v ústach môže byť pena zo slín

- pacient sa niekedy pomočí alebo si pohryzie jazyk 

      - toto je tzv. veľký záchvat „grand mal“, ktorý trvá desiatky sekúnd až niekoľko minút.

Prvá pomoc:

- pri záchvate sa nesnažte silou obmedzovať chorého - len z jeho blízkosti odstránte predmety o ktoré by sa mohol zraniť, prípadne mu obložte hlavu niečím mäkkým, aby sa nedoudieral. Záchvat sa nedá zásahom zvonku prerušiť ani ovplyvniť, treba ho nechať len prebehnúť a po jeho skončení osobe dať hlavu do záklonu, aby nezapadol jazyk a nedošlo k zaduseniu. Po záchvate býva paciet zmätený, záchvat si nepamätá, niekedy môže nasledovať krátkodobé ochrnutie. Treba volať lekársku záchrannú službu (155), aj keď obvykle dorazí až po skončení záchvatu - podáva sa potom Diazepam injekčne, aby sa prípadne zácvat naopakoval. Niektorí epileptici nosia pri sebe čípky Diazepam, ktoré možno pred prichádzajúcim záchvatom podať - záchvatu totiž predchádza typický pocit, tzv. aura, ktorú pacient zväčša rozpoznáva. Nepodávajte pred záchvatom nič na prehĺtanie.

Epileptický záchvat nemusí byť len prejavom epilepsie. Objavuje sa aj pri abstinenčných príznakoch u alkoholikov (časté sú pri delíriu trémens) a drogovo závislých, pri rýchlom vysadení niektorých liekov. Prvý epileptický záchvat u doteraz zdravého človeka môže byť prejavom útlakového syndromu mozgu - teda nádoru alebo cievnej výdute v lebke, ale môže to byť aj prostý prejav vyčerpania nerovovej sústavy. Po prvom epileptickom záchvate je vždy nutné neurologické vyšetrenie vrátane CT mozgu.

Existuje aj viacero iných foriem epileptických záchvatov, tzv. malé záchvaty - napr zášklby len jednej končatiny, alebo náhly krátky výpadok vedomia bez kŕčov (človek sa zadíva pred sebe, stratí kontakt, je zmätený) - ten je častejší u detí.

ikona2 Potrebujete pomoc odborníka? Zoznam odborníkov >>

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative