OBLASTI POMOCI

Vytlačiť

Psychoterapia môže pomôcť pri riešení rôznych psychických problémov a poruchách:

• pri poruchách nálady (smútok, depresia, bipolárna porucha -  mániodepresia)

• pri úzkostných poruchách (fóbie, panická porucha, obsedantne-kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha)

• pri poruchách príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia, obezita)

• pri problémoch, spojených s užívaním drog a alkoholu

• pri hľadaní zmyslu života, životných hodnôt, osobnostnom raste

 • pri problémoch, týkajúcich sa medziľudských vťahov /komunikačné, manželské, partnerské, rodinné problémy, problémy s rodičmi vo vysokom veku či dospievajúcimi deťmi/

• pri problémoch, týkajúcich sa životných udalostí a okolností /napr. strata a smútok, úmrtia, traumatické zážitky, zneužívanie, domáce násilie/

• pri psychických problémoch súvisiacich s telesnými ťažkosťami a ochoreniami /rôzne bolesti, psychosomatické ochorenia/

• pri sexuálnych poruchách /sexuálne dysfunkcie, poruchy erekcie, orgazmu, vzrušivosti/

• poruchách spánku a neschopnosti relaxácie, oddychu

• pri ťažkostiach s nadväzovaním dôverných vzťahov

• pri poruchách prejavujúcich sa narušením vedomia, identity a pamäti (dissociatívne poruchy) poruchách osobnosti

• pri problémoch s fungovaním v práci /burn-out syndróm, fluktuácie/

• pri problémoch a poruchách správania u detí školského veku ( adaptačné poruchy a pod .)

Pri ťažkých duševných poruchách, ako napr. schizofrénia a iné psychotické poruchy, organické poruchy, traumatické poranenia mozgu,  psychoterapia pomáha porozumieť a zvládať toto ochorenie a poskytuje podporu aj pre rodinných príslušníkov. Pomáha zlepšiť kooperáciu, spoluprácu pri liečbe, učí rozpoznávať varovné príznaky opätovného prepuknutia choroby a zlepšuje adaptáciu na zmeny života spojených s týmito chorobami, čím znižuje riziko znovuprepuknutia ochorenia v budúcnosti.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative