Poznáte niekoho kto je vystavený domácemu násiliu a chcete mu pomôcť?

Vytlačiť

• Počúvajte obeť domáceho násilia, ak hovorí, že jej niekto ubližuje

• Venujte jej dostatok svojho času a nepýtajte sa na detaily

• Oceňte jej odvahu sa zveriť a zdôraznite jej, že nikto nemá právo je ubližovať.

• Vyjadrite jej rešpekt, úctu a to vždy a za akýchkoľvek okolností, teda bezpodmienečne

• Povedzte jej, že nenesie žiadnu vinu na násilí a že nie je ani prvá ani posledná obeť násilia

• Povedzte jej, že za násilie je zodpovedný výlučne páchateľ. Násilie nemožno ničím vyprovokovať a ničím ospravedlniť.

• Povedzte jej, že sa  dá nájsť pre ňu riešenie i keď jej situácia sa zdá neriešiteľná, alebo ťažká, aby mala nádej a vyhliadku na pozitívnu perspektívu.

• Povedzte jej, že násilie neprestane samo, nech nečaká kým bude horšie

• Povedzte jej, že existujú ľudia, či organizácie, ktoré jej vedia pomôcť.

• Nenúťte obeť, aby sa ihneď odsťahovala, nerozhodujete za ňu. Podporujte ju nech sa rozhodne akokoľvek.

• Pomôžte jej pripraviť krízový plán a útek, zamyslite sa spolu s ňou kam sa uchýliť ak by potrebovala narýchlo opustiť domov, ktoré dôležité  doklady zobrať so sebou, v prípade napadnutia volať políciu a nechať vyvesene slúchadlo, signály pre susedov...

• Dajte jej kontakty na krízové organizácie

• Sprevádzajte ju ak potrebuje asistenciu (oporu) k lekárovi, na políciu, uschovať dôležité dokumenty

• Myslite na svoju bezpečnosť, nekonfrontujte sa s násilníkom.

• Postavme sa proti násiliu, nebuďme voči nemu ľahostajní, veď každá obeť domáceho násilia si zaslúži niečo lepšieho

• Informovať ľudí o ich možnostiach v boji proti násiliu. Snaha pomôcť tam, kde je to potrebné, prináša výsledky nečakane rýchlo. Nie je to ani príliš zložité. Dnes už sú dostupní odborníci, ktorí pomôžu realizovať osvetové a vzdelávacie programy. Dnes už sú  inštitúcie, verejné aj súkromné, ktoré slúžia obetiam násilia. Vedieť o nich v svojom regióne, byť ochotný napomôcť pri kontakte obete s nimi, prípadne prispieť inou formou pomoci, môže každý. Je to cesta, na ktorej nie sme bezmocní.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative