Charakteristické znaky domáceho násilia

Vytlačiť

Charakteristické znaky domáceho násilia sú:

• prebieha v súkromí rodiny medzi blízkymi osobami

• má opakujúci a stupňujúci charakter

• má rozmanité formy a podoby

• násilník sa snaží obeť sociálne izolovať

• násilník formou psychického nátlaku udržiava obeť v "zajatí"

• násilie zostáva väčšinou dlhodobo utajované

• zasahuje všetky vzťahy v rodine, ale najviac partnerské vzťahy

• veľmi často sa obeťami stanú aj deti

• prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy

Cyklickosť domáceho násilia spočíva v tom, že násilné príhody sa opakujú, často majú veľmi podobný až rovnaký scenár, a vytvárajú tak akýsi začarovaný kruh násilia, ktorý prechádza tromi hlavnými fázami:

1.    Fáza narastania napätia - v domácnosti rastie napätie, obete majú pocit, že sa asi niečo stane. Veľmi často však tento pravdivý pocit potláčajú a nechcú mu uveriť. Na začiatku sa môžu vyskytovať menšie incidenty verbálneho, emocionálneho či fyzického charakteru. Ich intenzita a frekvencia pomaly narastá. Obeť sa snaží, aby svojím správaním nevyvolala ďalší incident. Obviňuje seba alebo príčinu kladie na vonkajšie okolnosti. Ide o obranný mechanizmus popierania, ktorým sa snaží zvládnuť svoju ťažkú situáciu. Napätie narastá, táto fáza môže trvať od niekoľko minút po niekoľko mesiacov.

2.    Fáza výbuchu alebo fáza akútneho incidentu násilia - ide o moment, kedy sa nahromadené napätie uvoľní a prevalí. Ide už o samotný akt násilia. Výbuch môže mať rôzne formy, intenzitu a môže trvať rôzne dlhý čas. Prichádzajú do úvahy všetky možné druhy násilia - facky, bitky, nadávky, kopanie, zastrašovanie zbraňou, hádzanie predmetov...

3.    Fáza popierania - obeť sa snaží ospravedlniť agresora (napr. "nie je až taký zlý" a pod.), obviňuje samú seba (napr. "tiež musím niečo zmeniť" a pod.) a hľadá príčiny výbuchu agresora v iných vonkajších okolnostiach.

4.    Fáza medových týždňov (falošných medových týždňov) - násilník sa správa kajúcne, ospravedlňuje sa za to, čo urobil, sľubuje, že sa to nebude opakovať, vinu za svoje správanie zvaľuje na problémy v práci alebo na samotnú obeť, čím v nej vyvoláva pocity viny. V tejto fáze, kedy agresor sľubuje, že sa zmení, nosí obeti darčeky, presviedča obeť ako ju veľmi potrebuje a miluje a tak obeť verí, že zase všetko bude dobré. V tejto fáze sa obeť obyčajne vracia k partnerovi a sťahuje žiadosť o rozvod, prípadne v tejto fáze "udobrenia" dochádza často i k počatiu dieťaťa.

Fáza medových týždňov potom pomaly prechádza do fázy budovania, narastania napätia a kruh sa uzatvára. Takýto cyklus zo začiatku môže trvať napr. i rok, no neskôr sa môže výrazne skrátiť a násilné príhody, ktoré sa vyskytnú budú čím ďalej závažnejšie. Osoba, obeť - spravidla žena, ktorá v takomto kruhu násilia žije, sa postupne začne cítiť vyčerpane a bezmocne, zameriava svoju energiu na agresora, aby pred ním ubránila seba a svoje deti.

Veľa žien má pocit, že stratili samé seba, vinia sa za zlyhanie vo vzťahu a považujú sa za slabé a nenormálne, čo je im zo strany násilníka prízvukované. Ich situácia sa im zdá bezvýchodisková, rezignujú a opúšťajú sa. Bolo by logické, keby sa násilníci chceli zbaviť svojich partneriek, ktoré považujú za nemožné, hlúpe a menejcenné. Opak je však pravdou, keď sa ho žena rozhodne opustiť, ešte viac zosilní násilie a snaha pripútať si ju k sebe. Pre ženu je pochopiteľne ľahšie uveriť, že to, ako sa partner prezentuje v tretej fáze - vo fáze medových týždňov, je jeho skutočná tvár. Veľmi ťažko si  pripustí, že má za partnera tyrana.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative