Čo je domáce násilie

Vytlačiť

Je to  týranie a násilné jednanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi spolu v spoločnom byte, alebo dome, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu.  Domáce násilie je správanie, ktoré u jednej osoby vyvoláva strach z osoby druhej, pričom medzi týmito osobami existuje alebo niekedy v minulosti existoval blízky vzťah. Domáce násilie nie je závislé od veku, sociálneho postavenia, vzdelania, etnickej a náboženskej  príslušnosti, od temperamentu ako i od mentálnej výbavy agresora i obete.

Domáce násilie môže mať rôzne formy:

• fyzické, telesné - patria sem rôzne formy fyzického

• sociálne - jedná sa o zamedzovanie akéhokoľvek kontaktu s vonkajším svetom

• ekonomické -obmedzovanie finančnej podpory, bránenie v práci, bránenie zamestnávať sa a mať vlastný príjem, ničenie majetku a osobných vecí obeti a iné

• sexuálne -  ide o vynucovanie a nútenie k pohlavnému styku alebo k iným sexuálnym aktivitám, pričom obeť trpí fyzicky i psychicky

• psychické a emocionálne - pod psychickým násilím rozumieme nadávky, neustále kritizovanie,  vyhrážanie sa, ponižovanie,  zosmiešňovanie, ničenie osobným vecí

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative