Varovné signály domáceho násilia

Vytlačiť

Existujú spoločné črty mužov a žien, ktorí sa správajú násilnícky. Pokiaľ sa váš partnera/partnerky správa "zvláštne", alebo sa v priebehu vzťahu jeho/jej správanie zmenilo, prečítajte si nasledujúce charakteristiky. Môžu vám pomôcť odhaliť potenciálneho násilníka/násilníčku a zároveň môžete predísť tomu, aby títo ľudia páchali násilie práve na vás.   Môžete ich pozorovať u človeka, ktorý:

• trvá na príliš rýchlom zbližovaní sa vo vzťahu

• nerešpektuje vaše hranice

• správa sa nadmieru vlastnícky alebo žiarlivo

• uráža váš vzhľad a vašu osobu

• nepreberá zodpovednosť za svoje konanie

• obviňuje druhých za svoje zlyhanie alebo ťažkosti

• v minulosti niekoho zbil

• viní partnerku z  predchádzajúceho vzťahu za zlyhanie

• vyrastal v rodine, kde sa vyskytovalo zneužívanie a násilie

• má striktne stereotypné názory na úlohy pohlaví

• trvá na tom, aby ste sa vzdali svojich aktivít vo voľnom čase

• nechce, aby ste trávili čas so svojou rodinou alebo priateľmi

• zdá  byť príliš dobrý na to, aby bol reálny

• častuje druhých tvrdými urážlivými poznámkami

• stráca sebakontrolu a je impulzívny

Ktorýkoľvek z týchto signálov sám o sebe ešte nemusí byť znakom potenciálneho násilného správania. Je však dôležité neignorovať "varovné signály". Je potrebné nechať si čas na dôkladné spoznanie partnera. Sledujte schémy jeho správania sa v rôznych situáciách. Najväčší rizikový faktor na uviaznutie v násilníckom vzťahu je zraniteľnosť.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative